third-yellow-strip.png

News...

Poštovani gosti,

Sada su već očigledna divljanja cena namirnica koja na žalost nisu zaobišla ni nas.

Moramo da vas obavestimo da će cene biti korigovane u skladu sa rastom cene nabavke i goriva.

Duboko se izvinjavamo na ovoj neprijatnosti i ako nije naša krivica, prosto je neizdrživo održati iste cene uz skokove od 30 do 100% u nabavci.

Nov meni sa korigovanim cenama možete videti na našem novom sajtu.

Vaš ProteIN team.